Privacybeleid

Gegevens die door de klant verstrekt worden

Aelfred kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
  • Het verwerken van de aanvraag of offerte.
  • Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op de aanvraag of offerte.
  • Het onder de aandacht brengen van een product, tip, et cetera, waarvan Aelfred.be denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de klant.


Gegevens verstrekken aan derden

Gegevens die door de klant aan Aelfred.be zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven mits enkele uitzonderingen:
  • Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.
  • Wanneer een opdracht niet kan worden voltooid door freelancers binnen Aelfred.be


Verwerken van aanvragen

De onthulling van je idee wordt in onze omgeving met discretie en in vertrouwen behandeld.


Wij beschikken over een geheimhoudingsverklaringen contract als de klant dit wenst.Beveiliging

De gegevens die de klant worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.Aanpassing van klantgegevens

De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen.Gegevens van bezoekers

Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.aelfred.be worden bewaard. De gegevens worden nooit gedeeld met derden. Aelfred.be maakt gebruik van Analytics waarmee niet het surfgedrag van individuen maar van grote aantallen bezoekers - geanonimiseerd - worden verwerkt tot grafieken die ons helpen om onze websites te verbeteren en te optimaliseren.


Disclaimer

Aelfred mag de inhoud van het privacybeleid wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.


Vragen

Indien er zich onduidelijkheden of onvolledigheden voordoen helpen we je graag verder.
NEEM CONTACT OP